Handelsbetingelser

Tilbud
Alle tilbud fremsendt af Somera ApS er gældende 14 dage frem, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne.

Ordre
Bestilling af tekster eller andre serviceydelser er forpligtende, så snart at opgaven er godkendt og bekræftet. Efter indgåelse af aftale om et konkret projekt, kan dette ikke annulleres eller tilbagetrækkes.

Priser
Alle priser er eksl. moms. Timeprisen er 850 kr., medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.


Forsinkelse
Skulle det ske, at en aftalt deadline overskrides eller ikke afleveres til tiden, kan Køber skriftligt kræve en endelig og rimelig frist for senest levering. Ønskes dette ikke, er Køber berettiget til at annullere aftalen fuldstændig. Såfremt aftalen annulleres, tilhører alt arbejde udført for Køber derefter Somera ApS.

 
Betaling
Betaling skal ske senest den dato, som fremsendte faktura angiver som sidste betalingsdag. Dette er som udgangspunkt 8 dage netto efter fremsendt faktura. Ved for sen betaling pålægges et rykkergebyr på 100 kroner samt 5% af hovedstolen for hver påbegyndt måned.

Ved ordrer på mere end 5.000 kroner eksl. moms faktureres 50%, før at arbejdet påbegyndes. Ved større projekter aftales individuelle betalingsrater.

Rettigheder til arbejdet
Alle rettigheder til det udførte arbejde tilfalder Kunden, når fakturaen er betalt. Benytter kunden det udførte stykke arbejde, inden at fakturaen er betalt, anses dette som et brud på Somera ApS’ ophavsret, og kunden vil blive mødt af et erstatningskrav.

Tavshedspligt og referencer
Somera ApS forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til en tredjepart vedrørende konkrete opgaver og samarbejdet generelt.

Somera ApS har ret til at opgive kunden og projektet som reference i forbindelse med markedsføring.

Force majure 
Somera ApS kan ikke holdes til ansvar for skade eller mangler i en opgave, der måtte skyldes force majeure. Skulle en leveringsfrist ikke kunne overholdes grundet forhold, som Somera ApS ikke kunne have forudset, da tilbud blev fremsendt, aftales en rimelig leveringsdato ved nærmeste mulighed.

Betingelser og gyldighed
Somera ApS kan til enhver tid ændre og rette i de aktuelle handelsbetingelser. Kunden er dog altid omfattet af de gældende handelsbetingelser, da aftalen blev indgået.

Tvister
Enhver tvist vedrørende disse handelsbetingelser skal afgøres endeligt ved Retten i Aalborg.