AI til content marketing og SEO - den ultimative guide

Hvordan kan du bruge AI til at lette dit arbejde med content marketing? Hvad er de bedste prompts til effektivt at lave bragende godt indhold? Og hvordan undgår du, at Google straffer dig for at bruge AI til at skabe dit SEO-indhold?

Dét og meget mere får du svar på her.

I dette blogindlæg dykker vi ned i, hvordan du effektivt og Google-sikkert bruger AI i dit arbejde med SEO og content marketing. 

Vi dækker:

  • Hvordan du effektivt kan bruge AI til at producere indhold
  • Hvordan du ikke skal bruge AI 
  • Vores favoritprompts (som du frit kan copy-paste)
  • Hvad Google siger om brug af AI
  • Hvad AI betyder for SEO og content marketing

Er du klar?

Let’s prompt.

Praktisk og effektiv brug af AI til content marketing og SEO

AI kan hjælpe dig fra det indledende arbejde til den færdige tekst - og bruger du det optimalt, kan du spare tid, samtidig med at du øger kvaliteten af dit indhold. 

Jeg bruger ChatGPT, da det er det mest udbredte AI-værktøj i Danmark - prøv det selv gratis her. 

Her får du fem konkrete idéer til, hvordan du kan bruge AI til at lette dit arbejde med content marketing.

Blogindlægget opdateres løbende med nye, forbedrede prompts.

Liste over hvordan AI kan bruges til content marketing

Brainstorm

Jeg starter altid min brainstorm uden ChatGPT.

Selvom det tit er helt i starten, hvor det er svært at komme i gang, at det er allermest fristende at spørge chatbotten til råds, så afholder jeg.

Det er for at sikre, at jeg bringer min egen viden og kreativitet i spil - uden at være farvet af chatbottens svar.

Når jeg har brainstormet selv eller med kolleger, så bringer jeg ChatGPT i spil.

I min brainstorm ønsker jeg ikke, at ChatGPT giver mig alt for tilfældige svar. Derfor tildeler jeg den en rolle og deler relevant information som målgruppe detaljer om emnet.

I første del af mit prompt (spoiler: der er to), beder jeg ChatGPT om at være ekspert i det emne, jeg skal skrive.

Lad os tage et eksempel.

Prompt: Du er ekspert i børns indlæringsevne i alderen 0-6 år.
Giv 10 bud på artikler, der henvender sig til ledere i daginstitutioner. Artiklerne skal belyse problematikkerne om pædagogernes travlhed samt kommunikation mellem institution og forældre på en måde, der er interessant for ledere i daginstitutioner.

Herefter får jeg en række bud på blogindlæg. Når jeg har fået dem, giver jeg ChatGPT en ny kasket på: Opfør dig som en content marketing-konsulent. 

Med den nye rolle beder jeg ChatGPT vurdere sine egne bud på blogindlæg.

Det ser sådan her ud:

Prompt: Nu skal du opføre dig som en content marketing-konsulent.

Du er ekspert i SEO og indhold, der demonstrerer Google E-E-A-T. Du arbejder for en virksomhed, der sælger et redskab til daginstitutioner, der kan hjælpe dem med børnenes kompetenceudvikling. Virksomhedens målgruppe er ledere i daginstitutioner i Danmark.

Vurder hvilke artikler, der er bedst til at tiltrække potentielle kunder til virksomheden.

Efter mit andet prompt, får jeg nu dette resultat:

Eksempel på AI genereret brainstorm

Her har jeg en række idéer til blogindlæg, som jeg kan lade mig inspirere af.

Søgeordsanalyse

Når jeg bruger ChatGPT til at lave en søgeordsanalyse, gør jeg det med udgangspunkt i en topic cluster.

På den måde sikrer jeg, at de søgeord, der bliver foreslået, har emnemæssig sammenhæng.

Her er et eksempel:

Prompt: Jeg ønsker at opbygge et topic cluster for SEO og content marketing omkring hovedemnet ‘Stress i arbejdslivet”.

For det overordnede pillar content, ønsker jeg et omfattende overblik over ‘Stress', dets definition, historie, fysiske påvirkninger og årsager. 

For de understøttende emner, vil jeg gerne have forslag til mindst 5 subtemaer, der dykker dybere ned i specifikke aspekter af ‘Stress’. For hvert subtema, angiv en kort beskrivelse og relevante søgeord eller nøgleord, der kan hjælpe med vores skrivearbejde.

Promptet giver mig en liste med idéer til indhold og relevante søgeord. 

Derefter beder jeg ChatGPT om at tage disse idéer og indsætte dem i en content plan. Jeg er konkret om, hvilken struktur, jeg ønsker, at den skal følge. På den måde sikrer jeg, at det er plug-and-play, frem for én lang liste, som jeg skal strukturere.

Her er det konkrete prompt, jeg bruger:

Prompt: For ovenstående lav så en detaljeret content plan, hvor du definerer følgende:  

- Forslag til en overskrift 
- Landingsside-type (blogindlæg, artikel, case, landingsside) 
- Sted i købsrejsen for det enkelte indholdsstykke (Awareness, interest, consideration, decision, retention)
- Søgeord for den enkelte side 
- Relaterende søgeord 

Opbyg content planen i seks kolonner. Den sidste kolonne skal være blank og have overskriften "søgevolumen". 

Resultatet sætter jeg ind i Excel - og på bare 20 minutter har jeg en næsten færdig content plan:

Eksempel på AI-genereret søgeordsanalyse og  content plan

Søgevolumen henter jeg manuelt fra Google Keyword Planner - men mon ikke det bare er et spørgsmål om tid, før værktøjet kan integreres i ChatGPT.

Disposition

Når jeg har udvalgt et emne for mit blogindlæg og lavet en søgeordsanalyse, bruger jeg ChatGPT til at udforme en disposition.

Før jeg beder om en disposition, giver jeg ChatGPT den nødvendige info om virksomheden og målgruppen. Derefter beder jeg den om at stille mig tre uddybende spørgsmål.

Jeg skriver dette prompt i ChatGPT:

Prompt: Du er marketingansvarlig for en virksomhed, som sælger en online platform, der samler al kommunikation og alle opgaver i en virksomhed, sådan at virksomhedens medarbejdere lettere kan arbejde remote.

Virksomhedens målgruppe er små og mellemstore SaaS-virksomheder, som potentielt kunne drives 100% remote (uden fysisk kontor).

Stil 3 uddybende spørgsmål, der giver dig en bedre forståelse for virksomheden og dens målgruppe.

Jeg besvarer de tre spørgsmål, den har stillet. Derefter stiller jeg næste opgave:

Prompt: Nu har du information om målgruppen og vores virksomhed.

Din opgave er nu at lave en detaljeret disposition for et blogindlæg om emnet “nomadeledelse”.

Blogindlægget forventes at blive cirka 1.000 ord. Disse søgeord skal indgå i blogindlægget: nomadeledelse, nomadeledelse fordele, hvorfor nomadeledelse, hvad er nomadeledelse.

Specificer, hvad der skal stå under de enkelte overskrifter og marker hver overskrift som H1, H2, H3 eller H4. 
Skriv dispositionen på dansk og lav den som PDF.

Jeg specificerer blandt andet, hvilket format jeg ønsker dispositionen i, og hvad den skal inkludere.

Til sidst får jeg dette resultat:

Eksempel på AI-genereret disposition

OBS: Jeg følger aldrig dispositionen til punkt og prikke. 

Se den som et udgangspunkt, der sikrer en overordnet struktur - og slet, ret og tilføj selv afsnit, så dit indhold bidrager med noget nyt og unikt.

Feedback

Nu er vi nået til én af de opgaver, som jeg elsker at bruge ChatGPT til:

Feedback.

Når jeg beder om feedback, er jeg altid specifik om, hvad ChatGPT skal lede efter - for eksempel struktur eller argumentation.

Jeg bruger dette prompt:

Prompt: Jeg har skrevet en tekst om [emnets navn/beskrivelse] og vil gerne forbedre den. Jeg søger konstruktiv feedback med særligt fokus på ['struktur', 'klarhed', 'sprogbrug' eller 'argumentation']. 

Kan du gennemgå teksten og give mig detaljerede forslag til forbedringer? Vis konkrete eksempler på ting, du ville skrive bedre.

Og får dette resultat:

Eksempel på AI-genereret feedback på indhold

Korrekturlæsning

ChatGPT er endnu ikke nået til et punkt, hvor jeg tør overlade korrekturlæsningen til chatbotten 100%. Men den kan være effektiv til at udpege gentagelser og komme med forslag til forbedringer. 

For at sikre at der ikke bliver pillet ved den del af teksten, som er fin, beder jeg om at få udpeget de steder, hvor ChatGPT mener, at jeg bør rette. Så kan jeg selv tjekke efter, om jeg er enig.

Her er det prompt, jeg bruger:

Prompt: Jeg har skrevet teksten nedenfor. Vis mig alle steder, hvor der måtte være fejl i grammatikken, stave- eller tastefejl, kommafejl eller andre sproglige fejl. 

Du skal ikke rette dem, men vise mig hvori fejlen står og så komme med den rette sætning efterfølgende. 

Undlad at kommentere på ting, hvis de er grammatiske korrekte.

Og voilà - så har du et styk korrekturlæst indhold.

4 gode tips til dig, der vil bruge AI til content marketing

1. Se dit AI-værktøj som en assistent eller kollega - ikke en guru.

Når du modtager feedback fra andre, vurderer du det altid ud fra den viden, du selv har. Det samme skal du gøre med ChatGPT.

Husk på, at ChatGPT ikke nødvendigvis har alle de rigtige svar (selvom den kan fremstå meget selvsikker).Tværtimod kender du med garanti din virksomhed og din målgruppe bedre. 

2. Tildel din chatbot en klart defineret rolle

Én af de mest udbredte fejl er, jeg ser, er at brugerne glemmer at definere chatbottens rolle. Den kasket, som du giver chatbotten på, er helt afgørende for det resultat, du får.

Derfor kan det være en god idé at udvikle en række personaer for dine chatbotter. Det kan for eksempel være “SEO-tekstforfatteren” eller “eksperten i brugeradfærd”. 

På den måde kan du få indspark fra flere forskellige fagligheder.

3. Stil én opgave ad gangen

Når jeg stiller lange, snørklede prompts med flere forskellige opgaver, oplever jeg ofte, at halvdelen af det, jeg bad om, går tabt. 

Stil derfor én opgave ad gangen - og byg videre i din chat løbende.

4. Undgå termer som “unik” og “anderledes”

Bruger du tvetydige termer som “unik” eller “anderledes” får du én af disse to ting: Noget, der er generisk eller noget, der er løgn.

Hold dig derfor til at bruge termer, som er specifikke, og som ikke lægger op til alt for meget fortolkning.

AI dos and don’ts: Det siger Google selv om brug af AI

Kan man bruge AI til at skabe sit SEO-indhold og stadig vinde høje placeringer i søgemaskinen?

Det korte svar fra Google lyder sådan her:

"Rewarding high-quality content, however it is produced".

Derfor er der altså som udgangspunkt intet i vejen for at bruge AI til at skabe dit indhold.

MEN. (For der er naturligvis et men).

Jeg vil aldrig råde dig til at anvende AI-værktøjer til at skabe hele stykker indhold.

Lad mig uddybe hvorfor her.

Denne type brug af AI betragtes som spam

I marts 2024 introducerede Google en ny core update og opdaterede deres spampolitik. De skriver sådan her:

"Using automation—including AI—to generate content with the primary purpose of manipulating ranking in search results is a violation of our spam policies".

Masseproduceret indhold, der kun er skabt for at rangere, bliver klassificeret som spam. 

Selvom det lige så vel gælder tekster, som er skrevet af mennesker, er det ikke en hemmelighed, at du næppe kan skyde lige så mange tekster ud på en dag som ChatGPT, uanset hvor hurtigt du taster.

Vær derfor opmærksom på, at du risikerer at blive straffet hårdt på tværs af alt dit indhold (også det, du selv har skabt), hvis du ukritisk publicerer en lang række AI-skabte tekster.

Få det fulde overblik over, hvad Google siger om AI-generet indhold her.

Du bliver belønnet for indhold, der er troværdigt

Chatbotterne kæmper i særdeleshed med at lave indhold, som er troværdigt. 

Husk, at værktøjer som ChatGPT er trænet på en enorm mængde indhold - godt og dårligt, faktuelt korrekt og ukorrekt.

Udover at du skal dele viden, som er faktuelt korrekt, har Google et sæt retningslinjer, som de vurderer dit indhold ud fra: E-E-A-T.

E-E-A-T står for erfaring, ekspertise, autoritet og troværdighed. 

Det er de kvaliteter, dit indhold og domæne skal demonstrere, hvis du vil vinde høje placeringer i søgemaskinen.

Forstå Google E-E-A-T, og hvordan du anvender retningslinjerne i praksis her.

Tjekliste for hvordan du skal bruge AI til content marketing

Men kan man overhovedet se, at jeg har skabt mit indhold med AI?


Måske du har været så dygtig en prompter, at du har fået en tekst ud, som du har lyst til at udgive, som den er. 

Hvordan skulle nogen (herunder Google) så egentlig opdage, at den er skabt med AI?

Der må jeg bringe ærgerlige nyheder…

Med det gratis værktøj ZeroGPT kan du teste, om en tekst er skrevet af AI.

Her har jeg sat en AI-generet tekst ind i ZeroGPT:

Værktøjet vurderer med 98,78% sikkerhed, at det er en AI-generet tekst. Og hvis et gratis værktøj kan vurdere det med så stor nøjagtighed - så tør jeg godt vædde med, at Google som minimum fanger lige så mange AI-generede tekster.

AI - er det enden på SEO?

Med mine bedste prompts og tips i bagagen, så lad os vende et grundlæggende spørgsmål, som nogle marketers har spekuleret i:

Dør SEO?

Der har været diverse spådomme om, at ChatGPT bliver det nye Google, og at alle brugere vil droppe de klassiske søgemaskiner for kun at bruge chatbots.

Det korte svar er: Nej. SEO lever i bedste velgående. 

Faktisk er antallet af daglige søgninger på Google fortsat med at stige, efter at ChatGPT blev tilgængeligt. I 2020 var antallet af månedlige søgninger på Google 79 milliarder. I 2023, efter at ChatGPT blev tilgængeligt for alle, var antallet af månedlige søgninger steget til 89 milliarder.

Derfor er der ikke noget, der tyder på, at chatbots som ChatGPT kommer til at overtage Google som søgemaskine (ligesom at TikTok heller ikke har gjort det trods mange forudsigelser).

Det betyder AI for den måde, vi arbejder med SEO

Nok tør jeg godt spå, at AI ikke kommer til at erstatte Google som søgemaskine og SEO-disciplinen, som vi kender den.

Men det betyder ikke, at SEO-tekster skal se ud, som de gjorde for 10 år siden (du ved, de dér tekster, du forsøgte at gemme væk, som indeholdt dit søgeord 117 gange).

Vil du vinde topplaceringer med dit indhold i dag, skal det være troværdigt og hjælpsomt over for de mennesker, som læser det.

Lad os se på to afgørende tendenser i SEO og content marketing, som vi har set accelerere, siden AI-værktøjer blev allemandseje.

Det menneskelige input bliver et selling point

Google undersøger og udvikler selv de muligheder, der er, for at bruge AI i søgemaskinen.

Men det betyder ikke, at brugerskabt indhold bliver udfaset.

Tværtimod peger de på, at Google kun kommer til at belønne det endnu mere, når indhold er skabt af troværdige personer.

Derfor er det først og fremmest vigtigt, at du viser, hvem der står bag indholdet. Angiv bylines på dine blogindlæg og fortæl, hvilken uddannelse/erfaring de har, der gør dem til troværdige afsendere.

Du kan også øge din troværdighed og skille dig ud ved at inddrage eksperter uden for din egen virksomhed. Få dit indhold verificeret af eksterne fagpersoner eller interview en forsker eller brancheekspert.

Du bliver vurderet på dit domæne som helhed

En anden markant ændring i, hvordan vi arbejder med SEO er, at vi i dag arbejder med et større fokus på hele vores pulje af indhold frem for det enkelte stykke indhold.

Det er, fordi Google lægger større vægt på at prioritere indhold fra domæner, der har høj autoritet.

Du opnår en høj autoritet ved at have en sammenhængende pulje af indhold, der dækker dit emne udtømmende.

Til det formål er topic clusters en genial strategi. Med topic clusters kan du tage ejerskab over dit emne og bygge et domæne med høj autoritet.

Og så er det ganske let at gå til.

Se her, hvordan du arbejder effektivt med topic clusters.

4 råd til god SEO-praksis

Vil du blive endnu bedre til at bruge AI til content marketing? 

Så har min kollega Signe og jeg optaget en times webinar, hvor vi dækker alt, du skal vide om AI, SEO og content marketing.

Se webinaret her.

Vil du lære mere om content marketing?

Gør som mere end 2.000 andre marketers og tilmeld dig vores nyhedsbrev. Hver uge gør vi vores bedste for bare at gøre dig en smule klogere på content marketing.

Fedt! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.
Hovsa. Der gik noget galt. Prøv lige at tjekke din e-mail en ekstra gang.
Få styr på jeres kernefortælling

Vil du lære, hvordan selv laver content markedsføring?

Heldigt for dig. Jævnligt prøver vi at tømme vores hjerner og transformere tanker til håndgribelige whitepapers, der hjælper dig med at gøre det hele selv. Download det seneste her. Eller se alle de andre, vi har skrevet herunder.

Lad os tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe jeres virksomhed.

Kristian Scharling
Founder
Navn
E-mail
Telefonnummer
Din besked
Send din besked

Din besked er nu sendt. Vi vender tilbage hurtigst muligt 👋🏼

Ups! Der gik noget galt under indsendelse af formularen.